Δικαιώματα επιβατών στο τρένο

Ταξιδεύοντας με τρένο για καλό και για κακό ας γνωρίζετε τα δικαιώματα σας. 

Δικαιώματα επιβατών στο τρένο
Δικαιώματα επιβατών στο τρένο

Όταν αγοράζετε εισιτήριο για να ταξιδέψετε με τρένο, απαγορεύεται να χρεώνεστε με επιπλέον ποσό λόγω της εθνικότητάς σας ή του τόπου έκδοσης του εισιτηρίου.
Τα δικαιώματά σας όταν ταξιδεύετε με τρένο ισχύουν γενικά για όλα τα σιδηροδρομικά ταξίδια και τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες εντός της ΕΕ
Εναπόκειται στις ευρωπαϊκές χώρες να αποφασίσουν κατά πόσον τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και για τις σιδηροδρομικές γραμμές εσωτερικού (αστικές, προαστιακές, περιφερειακές, κ.λπ.), καθώς και για τις διεθνείς σιδηροδρομικές γραμμές όταν ο σταθμός αναχώρησης ή τελικού προορισμού δεν βρίσκεται εντός της ΕΕ.

giftrain-1-150x150Δικαιούστε αποζημίωση

Δικαιώματα επιβατών στο τρένο
Δικαιώματα επιβατών στο τρένο

Ακύρωση ή καθυστέρηση
Αν το δρομολόγιό σας ακυρωθεί ή καθυστερήσει, έχετε πάντα το δικαίωμα να ενημερώνεστε πλήρως για το τι συμβαίνει όση ώρα περιμένετε.
Αν σας πουν ότι θα φθάσετε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση τουλάχιστον μίας ώρας, έχετε δικαίωμα:
➔ να ακυρώσετε το ταξίδι σας και να ζητήσετε αμέσως επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας (ολοκλήρου ή για τη διαδρομή που δεν έγινε).
➔ να σας προσφερθούν γεύματα και αναψυκτικά (ανάλογα με τον χρόνο αναμονής)
να σας προσφερθεί κατάλυμα – σε περίπτωση που πρέπει να διανυκτερεύσετε.

Δικαιώματα επιβατών στο τρένο
Δικαιώματα επιβατών στο τρένο

Ενδεχομένως να δικαιούστε επίσης δωρεάν ταξίδι επιστροφής στο σημείο αναχώρησής σας, αν εξαιτίας της καθυστέρησης δεν μπορείτε να εκπληρώσετε πλέον τον σκοπό του ταξιδιού σας ή να προωθηθείτε στον τελικό προορισμό σας το ταχύτερο δυνατό (ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που εσείς θα επιλέξετε). Αυτό μπορεί να γίνει με εναλλακτικό μέσο μεταφοράς αν το τρένο είναι ακινητοποιημένο και δεν λειτουργεί η γραμμή.
Αν αποφασίσετε να συνεχίσετε το ταξίδι σας με το προγραμματισμένο δρομολόγιο ή να δεχθείτε να προωθηθείτε στον προορισμό σας με εναλλακτικό μέσο, ενδεχομένως να δικαιούστε αποζημίωση ίση με:
➔ το 25% του αντιτίμου του εισιτηρίου, αν το τρένο καθυστερήσει από 1 έως 2 ώρες.
➔ το 50% του αντιτίμου του εισιτηρίου, αν το τρένο καθυστερήσει πάνω από 2 ώρες.

giftrain-1-150x150Απώλεια ή φθορά αποσκευών

Δικαιώματα επιβατών στο τρένο
Δικαιώματα επιβατών στο τρένο

Αν οι παραδιδόμενες αποσκευές σας χαθούν ή φθαρούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν οι αποσκευές δεν ήταν καλά κλεισμένες, ήταν ακατάλληλες για ταξίδι ή είχαν κάποια ιδιαιτερότητα.
Ύψος αποζημίωσης
Έως 1.300€ ανά παραδιδόμενη αποσκευή αν μπορείτε να αποδείξετε την αξία του περιεχομένου της
330€ ανά αποσκευή αν δεν μπορείτε να αποδείξετε την αξία του περιεχομένου της.
Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη σε σιδηροδρομικό ατύχημα, ο επιβάτης (ή τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του) δικαιούνται αποζημίωση για την απώλεια ή φθορά της χειραποσκευής (παραδιδόμενης ή μη) έως και 1.500€.

giftrain-1-150x150Τραυματισμός ή θάνατος

Δικαιώματα επιβατών στο τρένο
Δικαιώματα επιβατών στο τρένο

Αν ένας επιβάτης τραυματιστεί ή σκοτωθεί σε σιδηροδρομικό ατύχημα, αυτός (ή τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του) δικαιούνται αποζημίωση καθώς και προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης εντός 15 ημερών από το ατύχημα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών (του ιδίου ή των εξαρτώμενων μελών της οικογενείας του). Σε περίπτωση θανάτου, το ελάχιστο ποσό της προκαταβολής ανέρχεται σε 21.000€/άτομο.

giftrain-1-150x150Πότε δεν δικαιούστε αποζημίωση

Δικαιώματα επιβατών στο τρένο
Δικαιώματα επιβατών στο τρένο


Αν είχατε ενημερωθεί για την καθυστέρηση πριν από την αγορά του εισιτηρίου σας.

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας δεν έγιναν σεβαστά, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη σιδηροδρομική εταιρεία, η οποία πρέπει να σας απαντήσει εντός ενός μηνός. Αν η απάντησή τους δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Εθνικό Φορέα Ελέγχου Εφαρμογής (ΕΦΕΕ). 

tips Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα. Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.