Δωρεάν ή φθηνές διακοπές με τον ΟΑΕΔ 2016-2017

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις δωρεάν διακοπές ή με ελάχιστη συμμετοχή του Κοινωνικού Τουρισμού 2016-2017. 

Δωρεάν ή φθηνές διακοπές με τον ΟΑΕΔ 2016-2017
Δωρεάν ή φθηνές διακοπές με τον ΟΑΕΔ 2016-2017

Διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης θα μπορούν να απολαύσουν καλοκαίρι ή χειμώνα 150.000 δικαιούχοι εργαζόμενοι, άνεργοι και ΑμεΑ με τις οικογένειες τους από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 σε τουριστικά καταλύματα μέσω του ΟΑΕΔ.

mit
Δωρεάν ή φθηνές διακοπές με τον ΟΑΕΔ 2016-2017

Περισσότερες διανυκτερεύσεις –έως και 10 θα απολαύσουν όσοι επιλεχθούν να κάνουν τις διακοπές τους Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο και Κω, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα οι διανυκτερεύσεις είναι έως πέντε.

untitledgifΔικαιούχοι του προγράμματος

Δωρεάν ή φθηνές διακοπές με τον ΟΑΕΔ 2016-2017
Δωρεάν ή φθηνές διακοπές με τον ΟΑΕΔ 2016-2017

Εργαζόμενοι, -ες και άνεργοι, -ες που κατά το έτος 2015:
•Είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 
•Ελαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας 
•Ελαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) 
•Συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)
•Εγγεγραμμένοι άνεργοι, -ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

untitledgifΥποβολή αιτήσεων

Δωρεάν ή φθηνές διακοπές με τον ΟΑΕΔ 2016-2017
Δωρεάν ή φθηνές διακοπές με τον ΟΑΕΔ 2016-2017

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ.
Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν, για την έκδοση κωδικών πρόσβασης.

kok
Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

Δωρεάν ή φθηνές διακοπές με τον ΟΑΕΔ 2016-2017
Δωρεάν ή φθηνές διακοπές με τον ΟΑΕΔ 2016-2017

infoΕάν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 13:00. Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Νοεμβρίου ώρα 23.59.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος θα βρείτε εδώ.