Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Ετοιμη και δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της περιόδου 2015 – 2016.  

,Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό
Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Το πρόγραμμα που θα έχει ετήσια διάρκεια δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν θαξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2015, όπως αναμενόταν ή θα μετατεθεί.
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει δημόσια πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους παρόχους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τους δικαιούχους, στους οποίους θα χορηγείται επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού και θα μπορούν να διαμένουν σε τουριστικά καταλύματα από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις.

Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό
Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό

 

Δικαιούχοι προγράμματος 

① Ασφαλισμένοι – εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που πραγματοποίησαν κατά το 2014, τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
② Ασφαλισμένες – εργαζόμενες που έλαβαν κατά το 2014, το λιγότερο 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας.
Ασφαλισμένοι – άνεργοι που έλαβαν κατά το 2014, τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).
 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό
Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Ωφελούμενοι προγράμματος

Τέκνα άνω από 5 έως 18 ετών, τα εξαρτώμενα από 18 έως 24 ετών και όσα συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Σύζυγοι των δικαιούχων όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς.
Οι συνοδοί ωφελούμενων ή δικαιούχων, όταν οι τελευταίοι ανήκουν στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 67%. 

Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό
Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό


Για την επιλογή στο πρόγραμμα εφαρμόζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.

Κριτήρια μοριοδότησης

Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ανά περίπτωση
Αριθμός των ανήλικων τέκνων
Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας και ο αριθμός ημερών ασφάλισης της τριετίας που προηγείται του έτους έναρξης του προγράμματος.
Η βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία μοριοδότησης οι δικαιούχοι που ανήκουν στα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω θα έχουν 50% προσαύξηση αυτής. Θα υπάρχει η διαδικασία ανάρτησης Προσωρινού πίνακα δικαιούχων – ωφελουμένων, θα ακολουθεί υποβολή ενστάσεων, οι οποίες θα εξετάζονται από επιτροπή του ΟΑΕΔ και στη συνέχεια θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας.

Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό
Φθηνές διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό

 

Ηλεκτρονική θα είναι επίσης και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προς τον ΟΑΕΔ και για τους υποψήφιους παρόχους. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία κατάρτισης προσωρινών και οριστικών πινάκων παρόχων, όπως ισχύει και για τους δικαιούχους, με δικαίωμα υποβολής ενστάσεων και έλεγχό τους από επιτροπή του Οργανισμού.

Στο πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

① Οι δικαιούχοι που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της προηγούμενης χρονιάς, ανεξάρτητα εάν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.
② Οι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.
Υπενθυμίζεται ότι το περσινό πρόγραμμα είναι ακόμη σε εξέλιξη και κλείνει στις 30/09/2015.