Δωρεάν διακοπές ΟΓΑ

Δωρεάν 6ήμερες και 3ήμερες διακοπές

Δωρεάν διακοπές και εκδρομές θα κάνουν οι τυχεροί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι του ΟΓΑ και του ΛΑΥ, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που θα κληρωθούν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, που είναι:

Δωρεάν διακοπές ΟΓΑ
Δωρεάν διακοπές ΟΓΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:

  • 6ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις), σε επιλεγμένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και camping). 

Διάρκεια ισχύος μέχρι 03-05-2015. (115.000 άτομα)

  • 6ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) σε εγκαταστάσεις αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών της χώρας και μέχρι τέσσερις απλές λούσεις. 

Διάρκεια ισχύος μέχρι 31-12-2014. (15.000 άτομα)

Δωρεάν διακοπές ΟΓΑ
Δωρεάν διακοπές ΟΓΑ
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  • Μονοήμερες εκδρομές (38.000 άτομα)
  • Διήμερες εκδρομές με 1 διανυκτέρευση (7.000 άτομα)
  • Τριήμερες εκδρομές με 2 διανυκτερεύσεις (5.000 άτομα)

Μονοήμερες εκδρομές
Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου.
2ήμερες και 3ήμερες εκδρομές
Σε περίπτωση που η τιμή της 2ήμερης ή 3ήμερης εκδρομής, υπερβαίνει το ποσό επιδότησης, τότε το προτεινόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής του δικαιούχου από θα είναι 10€/άτομο.
Σε περίπτωση που η τιμή της εκδρομής είναι μικρότερη του αθροίσματος του ποσού επιδότησης του και του ποσού συμμετοχής του δικαιούχου το ποσό θα αφαιρείται από τη συμμετοχή του δικαιούχου.
Στην περίπτωση που δικαιούχος επιλέξει να συμμετάσχει σε εκδρομή μεγαλύτερης διάρκειας από εκείνη στην οποία έχει κληρωθεί τότε θα επιβαρύνεται ο ίδιος την επιπλέον διαφορά.
Διάρκεια ισχύος μέχρι 03-05-2015.

Δωρεάν διακοπές ΟΓΑ
Δωρεάν διακοπές ΟΓΑ
Κριτήριο επιλογής σε όλα τα προγράμματα καθορίζεται η κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Χωρίς κλήρωση θα συμμετέχουν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω παραπληγίας-τετραπληγίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας από την Τρίτη 27 Μαΐου έως και την Παρασκευή 20 Ιουνίου.