Φθηνές διακοπές από τον ΟΑΕΔ


Φθηνές διακοπές από τον ΟΑΕΔ με 5 διανυκτερεύσεις (μέσω του προγράμματος που υλοποιούσε η Εργατική Εστία) θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν 100.000 εργαζόμενοι αλλά και άνεργοι από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2014. Το πρόγραμμα –κουτσουρεμένο θα διαρκεί έξι ημέρες (δηλαδή πέντε διανυκτερεύσεις) αντί για επτά διανυκτερεύσεις που ήταν το πρόγραμμα που υλοποιούσε η Εργατική Εστία. 
 

Φθηνές διακοπές από τον ΟΑΕΔ
Φθηνές διακοπές από τον ΟΑΕΔ
Τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού θα ξεκινήσουν να διατίθενται από 1 Σεπτεμβρίου 2013 και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά –στα τέλη Αυγούστου που θα ξεκινήσει και η διαδικασία υποβολής- μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Το πρόγραμμα αφορά τόσο σε άνεργους όσο και εργαζόμενους. Αναλυτικά, δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 
  • Oι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που είχαν το προηγούμενο έτος τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης, άνεργοι που επιδοτήθηκαν από τον οργανισμό για τουλάχιστον δύο μήνες (δηλαδή με πενήντα ημερήσια επιδόματα)
  • Aνεργοι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Φθηνές διακοπές από τον ΟΑΕΔ
Φθηνές διακοπές από τον ΟΑΕΔ
Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση (το πώς θα δίδονται τα μόρια, θα ανακοινωθεί σύντομα). Μετά την επιλογή, οι ενδιαφερόμενοι θα υποχρεούνται, να προσκομίζουν στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής. Όποιοι δεν τα καταφέρνουν, θα χάνουν το δικαίωμα των διακοπών και τη θέση τους θα καταλαμβάνουν οι επιλαγχόνες, πάντοτε με βάση τα μόρια.
Το σύστημα μοριοδότησης θα στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια (π.χ. ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κατά περίπτωση, αριθμός των ανήλικων τέκνων, χρόνος ανεργίας, αριθμός των ημερών ασφάλισης την τελευταία τριετία). Διπλάσια μόρια αναμένεται ότι θα λαμβάνουν τα ΑΜΕΑ.