Για να βρείτε το δίκιο σας, στα πλοία

Για να βρείτε το δίκιο σας, στα πλοία

Πλοία δεμένα στα λιμάνια για διάφορους λόγους ή με βλάβη σταματημένα μισοπέλαγα, μια καμπίνα ή κάθισμα με διπλοκράτηση, καθυστερήσεις  και άλλα απρόοπτα  που μπορεί να σας χαλάσουν την διάθεση στο ταξίδι. Μην πτοείστε, υπάρχει λύση αντιμετώπισης αρκεί να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας. Το Κέντρο Ενημέρωσης και Προστασίας Καταναλωτών, έχει την απάντηση για κάθε σας αναποδιά.

Για να βρείτε το δίκιο σας, στα πλοία
Για να βρείτε το δίκιο σας, στα πλοία

*Διπλοκράτηση σε συγκεκριμένη θέση ή καμπίνα στο πλοίο; Επιλέγετε:
– Να ακυρώσετε το εισιτήριό σας και να σας επιστρέφει ο ναύλος που πληρώσατε καθώς και αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου.
– Να ταξιδέψετε σε θέση κατώτερη από αυτήν για την οποία πληρώσατε, λαμβάνοντας αποζημίωση το διπλάσιο της διαφοράς των δυο ναύλων.
– Να ταξιδέψετε σε θέση ανώτερη από αυτήν που πληρώσατε, πληρώνοντας το μισό της διαφοράς των δύο ναύλων. Προσοχή, όμως: Αν ο μεταφορέας μόνος του σας προσφέρει ανώτερη θέση, τότε δεν δικαιούται να εισπράξει την διαφορά.

*Ακύρωση εισιτηρίου; Επιλέγετε:
– Επιστροφή του μισού ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.
– Επιστροφή του 75% του ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 7 ημέρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.
– Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 14 ημέρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου. (Ολόκληρο τον ναύλο δικαιούστε επίσης, ανεξάρτητα από το πότε θα ακυρώσετε το εισιτήριο, αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή υγείας, οι
οποίοι αποδεικνύονται εγγράφως).
– Να τροποποιήσετε το εισιτήριό σας, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις. 

Για να βρείτε το δίκιο σας, στα πλοία
Για να βρείτε το δίκιο σας, στα πλοία

*Καθυστέρηση απόπλου λόγω ζημιάς ή βλάβης; Επιλέγετε:
– Ακύρωση εισιτήριου και σας επιστρέφεται ολόκληρο το αντίτιμο.
– Μένετε στο πλοίο και ταξιδεύετε, είτε με το ίδιο πλοίο ή με άλλο, με έξοδα και μέριμνα του μεταφορέα. Σε αυτή την περίπτωση:
* Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 4 ώρες, ο μεταφορέας πρέπει να σας παράσχει γεύμα.
* Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 6 ώρες και η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, ο μεταφορέας υποχρεούται να σας χορηγήσει κατάλυμα, είτε στο πλοίο, είτε σε ξενοδοχείο. Κατάλυμα πρέπει να σας χορηγηθεί και σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 6 ώρες και η ώρα του απόπλου ήταν ανάμεσα στις 12:00 το βράδυ και στις 5:00 τα ξημερώματα. Αν δεν είναι δυνατόν ο μεταφορέας να σας βρει κατάλυμα, πρέπει να σας καταβάλει αποζημίωση, διπλάσια του ναύλου του επιβάτη.
* Εάν φτάσετε στον προορισμό σας, με μέριμνα του μεταφορέα, με 3 ώρες καθυστέρηση δικαιούστε αποζημίωση 25% του ναύλου.
* Εάν φτάσετε στον προορισμό σας, με μέριμνα του μεταφορέα, με 6 ώρες καθυστέρηση, δικαιούμαστε αποζημίωση 50% του ναύλου.
* Εάν, εντός 24 ωρών από την ώρα του προγραμματισμένου απόπλου, δεν φτάσετε στον προορισμό σας με μέριμνα του μεταφορέα, δικαιούστε αποζημίωση το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη και επιστροφή του ναύλου για το όχημά σας.

Για να βρείτε το δίκιο σας, στα πλοία
Για να βρείτε το δίκιο σας, στα πλοία

*Απαγόρευση απόπλου λόγω καιρού; Επιλέγετε:

-Να ακυρώσετε το ταξίδι και να σας επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος.
Μπορείτε είτε να μείνετε στο πλοίο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, μέχρι να επιτραπεί και πάλι ο απόπλους. Στην περίπτωση, όμως, αυτή δεν δικαιούστε αποζημίωση για οποιαδήποτε καθυστέρηση.

*Ακύρωση ταξιδιού λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου; Επιλέγετε:
– Ακυρώνετε το εισιτήριο και παίρνετε πίσω ολόκληρο το ναύλο.
– Συμφωνείτε με τον μεταφορέα να ταξιδέψετε με άλλο πλοίο, εντός 24 ωρών, με έξοδα και φροντίδα του ιδίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να σας παράσχει φαγητό και κατάλυμα, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την καθυστέρηση του απόπλου.
– Αν δεν θέλετε να ακυρώσετε το ταξίδι, αλλά ο μεταφορέας δεν έχει την δυνατότητα να σας πάει στον προορισμό σας εντός 24 ωρών, τότε δικαιούστε αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη. 

Για να βρείτε το δίκιο σας, στα πλοία
Για να βρείτε το δίκιο σας, στα πλοία

*Υπεράριθμα εισιτήρια;
Ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να αρνηθεί την επιβίβαση σε ορισμένους επιβάτες. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αναζητήσει εθελοντές, οι οποίοι δέχονται να μην ταξιδέψουν, με αντάλλαγμα κάποιες παροχές τις οποίες συμφωνούν με τον μεταφορέα και επιπλέον τη μεταφορά τους στον προορισμό τους, με δαπάνη του ιδίου.
Αν δε βρεθούν αρκετοί εθελοντές, ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος, για λόγους ασφάλειας, να μην επιτρέψει σε κάποιους επιβάτες να ταξιδέψουν. Σε αυτήν την περίπτωση, δικαιούστε:
– Είτε να αποζημιωθείτε με το τριπλάσιο του ναύλου του επιβάτη.
– Είτε να μεταφερθείτε στον τελικό σας προορισμό, με φροντίδα και έξοδα του μεταφορέα, ο οποίος θα σας παράσχει φαγητό και κατάλυμα, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την καθυστέρηση του απόπλου. Σε αυτήν την περίπτωση, δικαιούστε και αποζημίωση ίση με το ποσό του ναύλου επιβάτη.
Την αποζημίωση που δικαιούστε για καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να απευθύνεστε είτε απευθείας στον μεταφορέα, είτε στον εκδότη του εισιτηρίου. Η καταβολή γίνεται σε μετρητά (ή με τραπεζική εντολή ή με επιταγή, μόνο εφόσον συμφωνείτε), μέσα σε επτά ημέρες από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου και εφόσον παραδώσετε το εισιτήριο.