Καρναβάλι Βενετίας 2013

Το ταξίδι της ημέρας στο Καρναβάλι της Βενετίας που τελειώνει στις 12 Φεβρουαρίου.

Καρναβάλι Βενετίας 2013
Καρναβάλι Βενετίας 2013

Καρναβάλι Βενετίας 2013
Καρναβάλι Βενετίας 2013

Καρναβάλι Βενετίας 2013
Καρναβάλι Βενετίας 2013

Καρναβάλι Βενετίας 2013
Καρναβάλι Βενετίας 2013

Καρναβάλι Βενετίας 2013
Καρναβάλι Βενετίας 2013

Καρναβάλι Βενετίας 2013
Καρναβάλι Βενετίας 2013